IMD | Gedreven door water

IMD helpt bedrijven, waterschappen en gemeenten bij het optimaliseren van hun waterhuishouding. Dat doen we via gedegen en betrouwbare monitoring van afvalwaterstromen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Op basis daarvan zorgen wij ervoor dat opdrachtgevers aan gestelde lozingsvoorwaarden voldoen en helpen wij ze bij het verbeteren van de werking van de waterketen. Ook zorgen wij ervoor dat onnodige verliezen van grondstoffen, hulpstoffen en producten via het afvalwater worden voorkomen.

Door onze uitgebreide kennis van bedrijfs- en productieprocessen, zijn wij in staat meetgegevens effectief om te zetten in ‘weetgegevens’. U krijgt een duidelijk antwoord op de vraag wat de cijfers zeggen over het functioneren van uw keten-, bedrijfs- of productieprocessen en waar verbeteringen mogelijk zijn. Die verbeteringen kunnen wij samen met u realiseren.